Procedure aan- en afmelden

Procedure aan- en afmelden

Aanmelding en overschrijving naar Weltania

Aanmelding vindt plaats via het aanmeldingsformulier op de website. Bij aanmelding als spelend lid dient eenmalig een inschrijfgeld ad € 25,=,  te worden voldaan. Betaling van dit bedrag kan gelijktijdig met de aanmelding gebeuren via Ideal.
Bij de aanmelding dienen leden van 16 jaar en ouder een kopie van paspoort of ID kaart te verstrekken. Het gemakkelijkste kan dit door een scan van de voorzijde bij te voegen bij de betreffende vraag op het aanmeldformulier.

Indien sprake is van een overschrijving van een andere vereniging naar Weltania dan vindt overschrijving digitaal plaats als aan alle verplichtingen is voldaan. Zorg er dus tijdig voor dat aan alle financiële verplichtingen (bijv. contributie, boetes) aan de oude vereniging is voldaan en dat eventuele eigendommen van de oude vereniging zijn teruggegeven. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan kan de oude vereniging een blokkade opleggen. Je bent is pas speelgerechtigd op het moment dat aan alle verplichtingen aan de te verlaten vereniging is voldaan.

Nadat de overschrijving door de KNVB is vrijgegeven en de digitale spelerspas beschikbaar is, ben je speelgerechtigd. 

 

Afmelding en overschrijving naar een andere vereniging

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via het formulier op de website (zie onder 'Lidmaatschap"). Wij stellen het op prijs als hierop ook de reden van afmelding vermeld wordt.

Conform de statuten eindigt het lidmaatschap en de daaraan verbonden contributieplicht altijd aan het einde van het lopende seizoen, dus altijd per 30 juni. Opzegging voor beëindiging van het lidmaatschap aan het einde van het seizoen dient vóór 1 juni binnen te zijn. Een eventuele restitutie op de betaalde contributie zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Een verzoek hiertoe dient tijdig en schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. Over een eventuele restitutie beslist het bestuur. Bij opzegging van het lidmaatschap ná 1 juni dient tenminste € 35,- aan administratiekosten contant betaald te worden. Bij opzegging na 1 juli is de volledige jaarcontributie van het nieuwe seizoen verschuldigd. Indien sprake is van een overschrijving naar een andere vereniging dient naast tijdige opzegging, dus vóór 1 juni, ook aan de financiële verplichtingen te zijn voldaan en dienen eventuele eigendommen te zijn teruggegeven. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan wordt de gevraagde overschrijving geblokkeerd.

 

LET OP

Leden kunnen hun contributie uitsluitend via machtiging tot automatische incasso voldoen. De helft van het verschuldigde contributiebedrag wordt eind augustus geïncasseerd. De tweede helft van de contributie wordt eind december geïncasseerd. Zorg dat er bij automatische incasso voldoende saldo op de rekening staat. Als automatische incasso niet kan worden uitgevoerd vindt een tweede incassorun over dezelfde periode niet meer plaats; de speler zal dan dus zelf voor betaling moeten zorgen. Houd er rekening mee dat de spelerspas kan worden geblokkeerd totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!